A short biograhpy in English

استراتژیست رسانه، کارشناس سیاست روستایی و شاعر


می گویند در اردیبهشت (ثور) 1359 در بلخ به دنیا آمدم. هنوز پا به یک سالگی نمانده بودم که به ایران کوچیدیم. از کودکی خاطرات محوی از "کوچه پغمانی ها"، "خیاطی مادر"، "حسن" و بچه های فامیل به یاد دارم. به گمانم 9 ساله بودم که کودک کار شدم؛ کارگاه قالیبافی، بعد خیاطی، بعد رفوگری. با آخری تقریبا 14 سال ماندم. فرش های کهنه اما خوشرنگ و زیبا را مرمت می کردم. در این فن که هرگز دوستش نداشتم، حرفه ای شدم. سال 1377 از تنها دبیرستان پایین شهر مشهد، دیپلم "علوم تجربی" گرفتم. تمام عشق آن روزگار، هوافضا و فیزیک بود؛ اما هرگز به آن ها نرسیدم.

سال امتحان کنکور مصادف بود با یورش طالبان به مزارشریف و آوارگی خویشاوندان؛ همزمان بود با سختگیری دولت ایران؛ همزمان با فقر، مرگ پدر بزرگ و پسر ماما و خیلی چیزهای دیگر. با تمام تلاشی که از دو سال پیش کرده بودم، موفق به ورود به دانشگاه نشدم. سرانجام پنج سال تن به کار دادم تا چرخ زندگی بچرخد. در شانزده سالگی پایم به جلسات ادبی باز شد. فن شعر را در "مکتب در دری" یاد گرفتم. اولین و دومین مجموعه های شعر بعدها در تهران و کابل در سال 1384 منتشر شدند. سومین مجموعه با نام "چهار سیاره در اتاقم" سال 1391 در آلمان چاپ شد. سال 1382 به کابل رفتم تا جامعه شناسی و فلسفه بخوانم. همزمان اولین مقاله سیاسی را برای امرار معاش با بی رغبتی تمام برای "صدای مردم" نوشتم. بعدها دبیر و بعد مدیر مسئول این هفته نامه معتبر اپوزیسیون شدم. روزهای دانشگاه، روزهای جدل سیاسی شد. "جنبش دانشجویی افغانستان" را با یاری دوستان راه اندازی کردیم تا در گام اول اصلاحات آموزشی بیاوریم و در گامی دیگر منتقد سیاست های دولت و قدرتمداران باشیم. "جنبش دانشجویی" که شاداب و مبتکر بود، با انتصاب اشرف غنی احمدزی به عنوان رییس با خشونت متوقف شد. مدتی بعد در سال 1384، در 25 سالگی عملا وارد سیاست شدم و خود را برای کرسی پارلمان نامزد کردم. کارزار سیاسی تجربه بکری بود؛ اما دردناک. تاولش تا سال ها ماند. آن روزها می شد مردم و درد پنهان آن ها را خیلی عریان لمس کرد.

بعد از شکست در انتخابات، سیاست را کنار ماندم و به درس و تحصیل توجه بیشتر کردم. سرانجام در 1387 از دولت آلمان بورس تحصیلی گرفتم و فوق لیسانس "سیاستگزاری" را دو سال بعد به پایان رساندم. پس از فارغ التحصیلی، مدتی در یک موسسه بین المللی در برلین کار کردم و پس از آن همکار "رادیو آلمان" شدم. اکنون در کنار خبرنگاری، دانشجوی دکترای "مدیریت بحران بین الملل" در "مدرسه سیاستگزاری ویلی برانت" هستم.