مهمان «یک پیاله چای» در رادیو نوروز

یادمان همایون هنر، آهنگساز و آوازخوان فقید


هشت قطعه آهنگ ساخته و بازنوازی شده زنده یاد "همایون هنر" که قرار بود با نام "آهوی من از شهر برگشته است" منتشر شود، اکنون با نام "قدی بلند و صدایی بلندتر" در ستایش او و نیکی هایش در اختیار دوستداران همایون قرار می گیرد.
شعر و دکلمه: عاصف حسینی
صدابرداری و آهنگسازی: زنده یاد همایون هنر
زمستان87 - کابل

جشنواره شعر صلصال - سوئد ۲۰۱۹

... و زخم ...

دکلمه های دیگر این دو آلبوم را می توانید مستقیما از "سوند کلود" دانلود کنید. سپاسگزارم

شعری از چهار سیاره در اتاقم

شعرخوانی ویژه در انجمن ادبی هرات - خزان ۲۰۱۴

یاد یاران

خداحافظ کابل - Goodbye Kabul

All rights reserved for Dr. Sayed Asef Hossaini. No part of this Website is permitted to be reproduced, distributed, or transmitted without notifying the source and the writer's full name.

Impressum

Privacy Policy